Абашева
Людмила Леонидовна

12.08.1936—25.05.1999
Участник ЛПА 1986 г.
ЦДЗА, дезактиваторщик
Работа на ЧАЭС:
10.11.77—25.09.86