Стратегія зняття з експлуатації

Відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, нормативної бази України та фактичного стану майданчика ЧАЕС, зняття з експлуатації проводиться за етапами:

1. Припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива та переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання. Поточний етап, під час якого виконується основне завдання, що визначає тривалість етапу, - вилучення ядерного палива з енергоблоків. Строк завершення - не раніше 2014 року.

2. Остаточне закриття та консервація реакторних установок. На цьому етапі буде проведено консервацію реакторів і найбільш радіаційно забрудненого устаткування (орієнтовно до 2028 року).

3. Витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (орієнтовно до 2045 року).

4. Демонтаж реакторних установок. На цьому етапі буде проведено демонтаж устаткування та очищення майданчика з метою максимального зняття обмежень і регуляторного контролю (орієнтовно
до 2065 року).

 

Визначення кінцевого стану ЧАЕС

У зв'язку з тим, що ЧАЕС знаходиться на території, забрудненій радіоактивними речовинами в результаті аварії 1986 року, а також із тим, що блок №3 має спільні будівельні конструкції з об'єктом «Укриття», кінцевою метою зняття з експлуатації ЧАЕС передбачається стан, який можна умовно визначити як «бура пляма». «Бура пляма» - стан майданчика, на якому реалізовані заходи із демонтажу обладнання, будівель та споруд, а радіоактивність будівельних конструкцій як джерел іонізуючого випромінювання приведена до встановлених рівнів обмеженого звільнення від регулюючого контролю. Фактично - це очищення майданчика та будівельних структур до рівня забруднення, який відповідає забрудненню території Зони відчуження, що оточує ЧАЕС, зумовленого аварією 1986 року. Однак у сучасних умовах такий кінцевий стан майданчика ЧАЕС економічно недоцільний.

Завдання зняття з експлуатації

 

Відповідно до вимог Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів при знятті з експлуатації ЧАЕС повинні бути вирішені наступні завдання:
1. Забезпечення безпеки при знятті енергоблоків № 1,2,3 з експлуатації.
2. Захист персоналу, населення і навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань і захист майбутніх поколінь.
3. Приведення енергоблоків № 1,2,3 в стан, що виключає можливість подальшого використання даних енергетичних установок в цілях, для яких вони були побудовані.
4. Виконання комплексу заходів для досягнення на території, яку займають енергоблоки № 1,2,3 і допоміжні споруди, умов, які максимально знижують обмеження на використання цієї території. Це передбачає:
- поступове звільнення від джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають контролю;
- відміна режиму обмежень і скорочення радіаційного контролю в зоні спостереження і санітарно-захисній зоні ЧАЕС.

Підготовка до зняття з експлуатації

За останні роки були повністю завершені роботи з розробки концептуальних документів щодо зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС. До 2009 року основним документом державного рівня, що визначав зміст діяльності зі зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, була «Комплексна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1747 від 29 листопада 2000 року.

У 2009 році, після прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», Комплексна програма втратила свое значения і її дія була припинена. У Загальнодержавній програмі міститься опис стратегій зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, оцінка необхідного фінансування, а також наведено перелік першочергових заходів (до 2013 року), необхідних для реалізації стратегій.

При використанні матеріалів посилання на chnpp.gov.ua є обов'язковим