Албаев
Николай Петрович

02.07.1956—08.07.2003
Участник ЛПА 1986 г.
ВОХР, стрелок
Работа на ЧАЭС:
04.12.91—08.07.03