Профспілкова сторінка

Первинна профспілкова організація Чорнобильської АЕС діє у складі Атомпрофспілки України з метою представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Профспілкова організація ЧАЕС була створена в 1973 році, коли Чорнобильська АЕС ще будувалась. Станом на 1 червня 2019 року членами організації є 2179 осіб (більше 80% від загальної чисельності працівників ДСП ЧАЕС).

У складі ППО ЧАЕС діють:
● 17 цехових організацій
● 22 профспілкові групи
● Організація непрацюючих пенсіонерів
● Організація молоді

Завантажити: Список членів комісій ППО ЧАЕС

Вищим органом ППО ЧАЕС є конференція організації. Постійно діючий виборний орган управління — профспілковий комітет, який складається з 15 осіб. До складу профкому входять 2 штатні виборні посади: голова та заступник голови ППО ЧАЕС.

Завантажити: Список членів профспілкового комітету ППО ЧАЕС

Пріоритетні напрямки діяльності ППО ЧАЕС:
1. Забезпечення гідної оплати праці працівників
2. Контроль за створенням та дотриманням безпечних умов праці
3. Контроль за виконанням задекларованих державою соціальних гарантій для персоналу ДСП ЧАЕС
4. Пенсійне право
5. Забезпечення санаторними путівками членів профспілки, які мають відповідні медичні показання
6. Оздоровлення дітей членів профспілки

З 2012 року первинну профспілкову організацію Чорнобильської АЕС очолює Орлов Максим Іванович.