Питання фізичної ядерної безпеки постійно знаходиться в полі зору міжнародної спільноти, міжнародних організацій та окремих країн.
Так, МАГАТЕ постійно розглядає питання фізичної ядерної безпеки на щорічній Генеральній конференції. Зокрема, на сесії Генеральної конференції, яка відбулася у вересні 2012 року, Генеральний директор МАГАТЕ Юкия Амано у своїй доповіді зосередив увагу на таких питаннях з фізичної ядерної безпеки:
•   міжнародна правова база з фізичної ядерної безпеки;
•   основні наради і координація діяльності в сфері фізичної ядерної безпеки;
•   основні досягнення з кожного елемента плану з фізичної ядерної безпеки на 2010-2013 роки;
•   зниження ризику;
•   питання управління;
•   цілі та пріоритети на 2012/2013 роки в сфері фізичної ядерної безпеки.

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»

Фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактив­них відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання спрямований на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромі­нювання, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

(Преамбула, абзац другий)

Фізичний захист — діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випро­мінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

(Стаття 1. Визначення термінів, пункт 18)

«Кожна Договірна Сторона вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб можливості і обмеження діяльності людини враховувались протягом всього життєвого циклу ядерної установки»
(Конвенція про ядерну безпеку, стаття 12 Людський фактор).

Людський фактор в сфері використання ядерної енергії можна визначити як набір властивих працівникам цієї сфери фізіологічних, психічних та психофізіологічних характеристик — можливостей і обмежень, які не будучи врахованими можуть призвести до неприйнятних ра¬діаційних наслідків на ядерній установці.

Людська природа допускає вчинення людиною помилок, ситуацію ускладнює ще й те, що не завжди психічні та психофізіологічні характеристики людини адекватні рівню тих завдань, які людина має виконувати в процесі своєї трудової діяльності.

Відповідно до законодавства України культура захищеності є характеристикою діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Ефективна культура захищеності залежить не лише від правильного планування, якісної підготовки, обізнаності персоналу з питань фізичного захисту, дотримання правил експлуатації інженерно-технічних засобів, а й, далеко не в останню чергу, від власного оцінювання особами, відповідальними за забезпечення фізичного захисту, моделей своєї поведінки.

Термін «культура захищеності» в українському законодавстві відповідає англомовному терміну «Nuclear Security Culture» (рос. «Культура физической ядерной безопасности»), який застосовує МАГАТЕ.

МАГАТЕ трактує термін «Nuclear Security» (рос. «Физическая ядерная безопасность») як «попередження, виявлення та реагування на факти крадіжки, диверсії, несанкціонованого доступу, незаконного переміщення та інші зловмисні дії щодо ядерних та інших радіоактивних матеріалів і пов'язаних з ними установок». Далі у цій пам'ятці буде використовуватися термін «фізичний захист», який раніше застосовувався МАГАТЕ для опису тих заходів, які зараз відомі як Nuclear Security.