Назва проекту

Термін виконання

Демонтаж обладнання

Початок: 2012 рік
Завершення: -

Виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС

Початок: 2013 рік
Завершення: 04-07-2019

Реконструкція тренспортно-технологічної частини сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)

Початок: 2010 рік
Завершення: 2012 рік

 

 

 

 

 

Проєкт профінансовано коштом ЄС в рамках Угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки 2014 року.

Основною метою проекту було надання рекомендацій та наступна розробка технологій переробки відібраних потоків проблемних радіоактивних відходів у форми, прийнятні для їх довгострокового зберігання та / або захоронення.

Завдання проєкту:
1. Детальний аналіз потоків проблемних РАВ.
2. Характеризація обраних потоків проблемних відходів.
3. Техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки проблемних РАВ.
4. Опис технологій, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки.
5. Підтримка кінцевого користувача при розгляді розробленої документації регулюючим органом.
6. Заключний звіт та розповсюдження результатів проекту.

За проєктом в частині, пов’язаній з ЧАЕС, отримані наступні результати:
Для ДСП ЧАЕС було визначено проблемний потік РАВ — пульпа фільтроперліту.
Погоджено з ДІЯРУ стратегію та методику проведення пробовідбору та характеризації обраних потоків проблемних відходів. Згідно з погодженою методикою на ДСП ЧАЕС виконано пробовідбір 40 точкових проб та формування 10 об’єднаних проб РРВ, виконано їх характеризацію за хімічним і радіонуклідним складом.
За результатами проєкту ЧАЕС отримала техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки пульпи фільтроперліту, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки для переробки цих проблемних РАВ.

Проект фінансується з фонду технічного співробітництва МАГАТЕ і його бюджет може змінюватись або перерозподілятись у разі необхідності.

Мета проекту: 
Завершення створення та забезпечення ефективної експлуатації комплексної системи поводження з радіоактивними відходами чи відпрацьованим ядерним паливом в Україні, що дасть можливість досягти безпечного поводження (включаючи захоронення) з радіоактивними відходами всіх типів і категорій, включаючи ті, які були накопичені за попередні роки, утворюються в даний час в процесі використання атомної енергії, і ті, які будуть отримані в майбутньому. Оптимізація технічного потенціалу, підвищення ефективності та безпеки робіт зі зняття з експлуатації на майданчику Чорнобильської АЕС.

Стан виконання: 
Проект завершено у грудні 2019 року.

В рамках проекту, ДСП ЧАЕС як один із реципієнтів, отримала експертну підтримку МАГАТЕ з питань зняття з експлуатації та поводження з РАВ, зокрема щодо методів визначення вмісту органічних речовин в радіоактивно забруднених водах, методів відбору проб та характеризації твердих РАВ ЧАЕС, поводження з іонообмінними смолами, стану виконання «Програми реалізації етапу остаточного закриття і консервації блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС.

Спеціалісти пройшли тренінги та стажування щодо лабораторних методів визначення радіонуклідів в РЗВ та рідких РАВ із використанням масс-спектрометра.

Також ЧАЕС отримала для проведення лабораторних досліджень сучасний цифровий мікроскоп.

Завод з переробки рідких радіоактивних відходів призначений для переробки рідких радіоактивних відходів, накопичених за час експлуатації та тих, що утворились у процесі зняття з експлуатації ЧАЕС, а також експлуатаційних відходів об'єкта «Укриття». Будівництво заводу фінансується з Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку.

ЗПРРВ розрахований на переробку відходів протягом 10-річного періоду експлуатації. Його мінімальна проектна потужність — 2500 м3 необроблених рідких радіоактивних відходів на рік. Завод знаходиться у межах периметра ЧАЕС, що охороняється, поблизу від сховища рідких відходів, з якими пов'язаний системою технологічних трубопроводів, прокладених у закритій естакаді.

Основний матеріал: Поводження з радіоактивними відходами

До складу ЗПРРВ входять:
1. Установка з вилучення рідких радіоактивних відходів з наявних сховищ
2. Установка з транспортування для переміщення відходів на установку з переробки
3. Установка з переробки, що цементує відходи з метою їх герметизації та іммобілізації

Затверділі рідкі відходи у вигляді цементного компаунда упаковуються у 200-літрові бочки та в залізобетонних контейнерах перевозяться до місця довгострокового контрольованого зберігання відходів.

У квітні 2018 року Чорнобильська АЕС отримала ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка підтверджує приведення об'єкту до чинних будівельних норм та вимог. Ліцензія свідчить про готовність заводу до експлуатації. 

Наразі завод з переробки рідких радіоактивних відходів виходить на свою проектну потужність.

Дивіться також:

1. Заява про екологічні наслідки будівництва та експлуатації завода з переробки рідких радіоактивніх відходів (ЗПРРВ)
2. Заява про наміри щодо проекту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних відходів» (Коригування)»
3. Заява про екологічні наслідки діяльності щодо проекту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (Коригування)»

Проект фінансується з фонду технічного співробітництва МАГАТЕ і його бюджет може змінюватись або перерозподілятись у разі необхідності.

Мета проекту:
Сприяння зняттю з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) та перетворенню «Укриття» в екологічно безпечну систему, а також створенню комплексної національної програми та плану дій з поводження із радіоактивними відходами.

Виконання фізичних обсягів робіт за проектом:
Протягом 2016-2017 років робота в рамках проекту була зосереджена на актуальних для Чорнобильської АЕС проблемах поводження з РАВ, зокрема рідкими РАВ, радіоактивно забрудненими водами та іонообмінними смолами, та на підтримку виконання робіт на етапі остаточного закриття та консервації ЧАЕС. За два роки було організовано 13 експертних місій, семінарів та нарад згідно з узгодженим робочим планом, в яких взяли участь більше 200 спеціалістів, переважно із ЧАЕС, ІПБ АЕС, ДІЯРУ, ДНДУ ЧЦ та ін. 19 спеціалістів взяли участь у роботі десяти міжнародних конференцій та семінарів, де мали змогу не лише вивчати існуючий передовий досвід, але й ділитися напрацюваннями ЧАЕС у сфері зняття з експлуатації та поводження з РАВ.

Дата

Місце проведення

Тема

Учасники

1

16 – 19.02.2016

м. Відень, Австрія

Експертна місія «Переробка радіоактивно забруднених вод та рідких РАВ, забруднених хімічними речовинами пилопригнічувальних сумішей та трансурановими елементами»

8 учасників від ЧАЕС,  4 міжнародні експерти, 2 тех. офіцери МАГАТЕ

2

10 – 12.05.2016

м. Відень, Австрія

Координаційна нарада щодо підсумків реалізації проекту UKR/9/033 «Підтримка поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації АЕС» у 2014-2015 році та погодження плану на 2016-2017 р.р.

3 учасники від ЧАЕС, 2 – ДАЗВ, 1 ЦППРВ, тех. офіцери МАГАТЕ

3

09 – 12.08.2016

м. Відень, Австрія

Семінар з вибору технологій очищення сольових вод ЧАЕС (без випарювання)

4 учасники від ЧАЕС, 3 експерти, тех. офіцери МАГАТЕ

4

31.10 – 03.11.2016

м. Славутич, Україна

Експертна місія «Оцінка переглянутої Програми зняття з експлуатації ЧАЕС»

11 учасників від ЧАЕС, 2 міжнародні експерти, тех. офіцер МАГАТЕ

5

16 – 18.11.2016

м. Славутич, Україна

Семінар «Повторне використання та зміна цільового призначення звільнених установок для потреб зняття з експлуатації»

21 учасник від ЧАЕС

6

23 – 24.01.2017

м. Славутич, Україна

Координаційна нарада із реалізації та планування проекту на 2017 рік та план на новий цикл співробітництва 2018-2019 р.р.

5 учасників від ЧАЕС, 5 представників МАГАТЕ, 6 з ДАЗВ, 2 з ЦППРВ, 1 з НІЦ РПД НАН України

7

23 – 27.01.2017

м. Славутич, Україна

Експертна місія з огляду методів дезактивації демонтованого обладнання (труби малого діаметру з внутрішнім забрудненням) і отримання рекомендацій щодо можливості їх застосування на Чорнобильській АЕС

16 учасників від ЧАЕС,

2 міжнародні експерти тех. офіцер МАГАТЕ

8

23 – 27.01.2017

м. Славутич, Україна

Експертна місія з оцінки переглянутої Програми поводження з РАВ ДСП ЧАЕС

12 учасників від ЧАЕС,

2 міжнародні експерти.

техн. офіцер МАГАТЕ

9

27.02 – 03.03.2017

м. Славутич, Україна

Семінар «Оцінка ризиків при знятті з експлуатації АЕС. Отримання знань з методології оцінки ризиків та рекомендацій з управління ризиками». Семінар за ініціативи МАГАТЕ було об’єднано з аналогічним семінаром за проектом RER9138, таким чином, семінар мав статус регіонального

47 спеціалістів із 10 країн, 1 тех.офіцер МАГАТЕ, 2 міжнародні експерти

10

12 – 14.06.2017

м. Славутич, Україна

Експертна місія «Огляд технічного рішення щодо поводження з опроміненим графітом, включаючи вибір варіантів контейнерів і зберігання»

21 учасник ЧАЕС, 4 ІПБ АЕС, 1 ДНТЦ ЯРБ, 1 КІЕП, 1 тех. офіцер МАГАТЕ, 2 міжнародні експерти

11

22 - 25.08.17

м. Відень, Австрія

Семінар з розгляду варіантів поводження з вторинними відходами (шламом), отриманими від установки очищення РАВ від ТУЕ та органічних сполук

6 учасників від ЧАЕС, 3 міжнародні експерти, тех.офіцери МАГАТЕ

12

12 – 14.09.2017

м. Славутич, Україна

Семінар з проблем науково-технічної підтримки зняття з експлуатації АЕС

17 учасників ЧАЕС, 7 з ІПБ АЕС, 2 ДНТЦ ЯРБ, 1 ЮУАЕС, 1 РАЕС, 4 ДНДУ ЧЦ, 2 КІЕП, 5 ДАЗВ, 1 ЦППРВ, 1 тех. офіцер МАГАТЕ, 3 міжнародні експерти

13

22 – 24.11. 2017

м. Славутич, Україна

Експертна місія «Аналіз взаємоузгодженості діючих та створюваних об’єктів поводження з РАВ та радіоактивно забрудненим обладнанням та матеріалами за критеріями приймання/передачі на всіх етапах поводження»

16 учасників ЧАЕС, 5 ІПБ АЕС, 1 ДІЯРУ, 2 ДНДУ ЧЦ, 1 тех. офіцер МАГАТЕ, 1 експерт

Участь у міжнародних конференціях, семінарах за напрямком зняття з експлуатації та поводження з РАВ

1

21 – 23.09.2016

м. Курчатов, Казахстан

Конференція «Семипалатинський випробувальний полігон: радіаційна спадщина та перспективи розвитку»

2 учасники

2

11 – 14.09.2016

м. Оттава, Канада

3-я конференція зі зняття з експлуатації, поводження з РАВ та відновлення навколишнього середовища

2 учасники

3

07 – 11.11.2016

м. Відень, Австрія

3-тя міжнародна конференція з управління знаннями: виклики та підходи

2 учасники

4

07 - 10.11.2016

м. Кадараш, Франція

Щорічна нарада міжнародної мережі A

лабораторій по характеризації ядерних відходів (LABONET)

1 учасник

5

07 – 09.02.2017

м. Сарпсборг, Норвегія

Семінар «Методи, що використовуються, та інноваційні методи оптимізації безпеки та ефективності при знятті з експлуатації в атомній галузі»

2 спеціалісти

6

07 – 09.06.2017

м. Варна, Болгарія

Традиційна міжнародна конференція по ядерній енергії «Атомна енергія Болгарії – національна, регіональна та  глобальна енергетична безпека»

2 учасники

7

20 – 22.06.2017

Трнава, Словаччина

Міжнародна конференція «Зняття з експлуатації в Східній та Центральній Європі» (ECED)

3 учасники

8

29.10 – 03.11.17

м. Сідней, Австралія

Симпозіум «Наукові основи для поводження з ядерними відходами»

1 учасник

9

07 – 09.11.2017

м. Берлін, Німеччина

10-й міжнародний симпозіум «Звільнення від регулюючого контролю. Вимоги до вилучення та очищення»

2 учасники

10

05 – 07.12.2017

м. Відень, Австрія

Щорічний форум міжнародної мережі зі зняття з експлуатації (IDN)

2 учасники

Отримані результати, їх вплив на галузь:
Проведена робота у сфері поводження з РАВ ЧАЕС направлена на створення ефективної системи поводження з різними типами відходів на ЧАЕС. Зокрема,  надзвичайно важливим з точки зору економії ресурсів є вибір  технологій очищення сольових вод без методу випарювання. На даний час на Чорнобильській АЕС для очищення радіоактивних вод використовується схема випарювання, призначена для статусу блока, який знаходиться в режимі експлуатації. Необхідно виконати підбір технологій, які б дозволили ефективно виконувати переробку радіоактивних вод Чорнобильської АЕС іншими методами. Після вибору технології необхідно провести пілотні випробування для підтвердження ефективності запропонованої технології і її придатності для використання в умовах ЧАЕС. В ході реалізації проекту було розглянуто альтернативні методи очищення, розроблено технічну специфікацію на пілотну установку. Продовження робіт заплановано в рамках нового проекту на 2018-2019рр.

Надана експертна підтримка та ведуться додаткові дослідження із вибору варіантів поводження з вторинними відходами, отриманими від установки очищення РАВ від трансуранових елементів (ТУЕ). Це продовження робіт, розпочатих в 2012-2015 рр., в рамках яких створено та успішно проведено випробування пілотної установки для очищення рідких РАВ від трансуранових елементів та органіки, розроблено технічні специфікації на промислову установку, які лягли в основу проекту ЄК  U4.01/11C зі створення промислової установки. Зараз ведуться роботи з пошуку рішень поводження з вторинними відходами цієї установки.

Значні зусилля в рамках проекту були спрямовані на підтримку робіт зі зняття з експлуатації ЧАЕС, зокрема, виконана експертна оцінка переглянутої «Програми ЗЕ ЧАЕС» на відповідність рекомендаціям МАГАТЕ, семінар із вивчення міжнародної успішної практики з повторного використання території та планів щодо проммайданчика ЧАЕС і перепрофілювання існуючих будівель і споруд для промислового розвитку в сфері поводження з радіаційно забрудненими матеріалами, РАВ та ВЯП. Вироблені пропозиції і рекомендації з боку експертної групи МАГАТЕ щодо планів ДСП ЧАЕС стануть основою для оптимізації роботи з промислового розвитку майданчика ДСП ЧАЕС і його інтеграції з атомним комплексом України.

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми «Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ».

Загальною метою Проекту є підвищення рівня безпеки та рентабельності поводження з усіма видами радіоактивних відходів Україні та вжиття усіх можливих заходів для скорочення кількості відходів і виконання довгострокових завдань щодо остаточного безпечного захоронення. 

Основний матеріал: Поводження з радіоактивними матеріалами

Завдання Проекту:
1. Відбір відповідних технологій/обладнання для переробки відходів
2. Постачання, проектування, виготовлення, забезпечення необхідною документацією, сертифікація, монтаж та ліцензування і введення в експлуатацію обладнання з метою створення об’єкта для звільнення матеріалів від регулятивного контролю твердих радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС з можливостю налаштування для подальшої очистки усіх типів матеріалів у відповідності із затвердженою методологією і процедурами 
3. Забезпечення радіаційного контролю та радіаційного моніторингу об’єктів для запобігання їх забруднення 
4. Отримання радіаційної характеристики при транспортуванні контейнерів/великих об’єктів для зон вимірювання всередині об’єкта 
5. Реєстрація результатів вимірювань, отриманих для матеріалів очистки/друкування
6. Здійснення моніторингу радіаційної ситуації всередині об’єкта для захисту персоналу від радіоактивного забруднення та відео контроль процесу вимірювання

Стан виконання:
Всі роботи за контрактом завершено. Підрядник поставив обладнання, яке пройшло випробування та сертифікацію. Персонал ЧАЕС пройшов навчання та почав роботу на установці.

Наразі триває уведення об'єкта в експлуатацію.

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми «Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ». 

Мета проекту:
Метою Проекту є підвищення безпеки і економічної ефективності поводження з усіма типами радіоактивних відходів в Україні і, зокрема, орієнтування всіх видів робіт на мінімізацію утворення відходів. Перспективна мета — постійне і безпечне захоронення.

Цілями Проекту є:
1. Оптимізація національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) поводження з радіоактивними відходами
2. Обстеження пунктів локалізації та тимчасового зберігання радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчуження
3. Комплексна оцінка безпеки з поводження з радіоактивними відходами у Чорнобильській зоні відчуження

ДСП ЧАЕС є Реципієнтом за проектом U4.01/10C: Оптимізація національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) поводження з радіоактивними відходами, метою якого є підвищення безпеки на всіх етапах поводження з радіоактивними відходами в Україні шляхом оптимізації національної транспортно-технологічної схеми. 

Основні завдання проекту, в частині якого ДСП ЧАЕС є Реципієнтом:
1. Рекомендації з оптимізації і гармонізації національної транспортно-технологічної схеми для РАВ
2. Технічні проекти уніфікованих контейнерів для РАВ
3. Ескізні проекти обладнання для поводження і транспортування РАВ
4. Розповсюдження результатів проекту і підготовка заключного звіту

За проектом отримані наступні результати:
Розроблено документ «Рекомендації щодо оптимізації і гармонізації національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) для РАВ». Розроблені «Технічні проекти для стандартних контейнерів для РАВ» та «Попередні проекти обладнання для переробки та транспортування РАВ».

Також було розроблено наступні документи:
• Пояснювальна  записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер для поводження з рідкими РАВ»
• Пояснювальна записка до ескізного проекту: «Розробка конструкторської документації на захисний екран для поводження з РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер залізобетонний об'ємом V=1.3 м3 для транспортування, зберігання та захоронення РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на 20-футовий металевий контейнер для поводження з РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер модернізований залізобетонний об'ємом V = 3.0 м3 (аналог КТЗ-3.0, КЗ-3.0) для транспортування, зберігання та захоронення РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер модернізований залізобетонний об'ємом V=2.25 м3 для транспортування, зберігання та захоронення РАВ»
• Пояснювальна записка до Ескізного проекту: «Розробка конструкторської документації на допоміжне обладнання для поводження з РАВ»
• Пояснювальна записка до Ескізного проекту: «Розробка конструкторської документації на уніфікований вузол кріплення контейнера залізобетонного на автотранспортному засобі»

Вплив реалізації проекту
Забезпечення функціонування інфраструктури по поводженню з твердими радіоактивними відходами, необхідної для зняття ЧАЕС з експлуатації.

 

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми "Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ" 

Мета проекту: 
Загальною метою Проекту, частиною якого є  контракт на послуги №NSI/2014/348-291 від 01.09.2014, є створення промислової установки очищення води об'єкта «Укриття» і рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від емульсії пилопригнічувальнb[ розчинів до рівнів, що дозволять в подальшому здійснювати переробку цих відходів на заводі із переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ), а також знизити концентрацію трансуранових елементів до рівнів, що дозволять здійснити приповерхневе захоронення кінцевого продукту ЗПРРВ.

Етапи реалізації:
1. Розробка проектної документації (включаючи повний комплект документів, які обґрунтовують безпеку) установки промислового масштабу для видалення ТУЕ та емульсії ППР із вод, що надходять від «Укриття», і з кубового залишку (далі: промислової установки для очищення)
2. Надання підтримки при проведенні експертизи проектної документації
3. Розробка технічної та тендерної документації на постачання та монтаж промислової установки для очищення 
4. Розробка концептуального проекту поводження з радіоактивними вторинними відходами

За проектом отримані наступні результати:
1. Розроблено Проект промислової установки з очищення води та рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від трансуранових елементів (ТУЕ) та органічних сполук (ПУО РРВ), включаючи звіт з аналізу безпеки (ЗАБ)
2. На підставі експертного звіту ЦС «Укрдержбудекспертиза» від 16.12.2016 № 00-1147-16/13, проект ПУО РРВ затверджений наказом ДСП ЧАЕС від 26.01.2017 № 57
3. Отримано експертний звіт державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проекту та ЗАБ ПУО РРВ. Згідно із висновком державної експертизи основні проектні рішення в цілому відповідають вимогам ядерної та радіаційної безпеки
4. Розроблено та погоджено детальну технічну специфікацію на реалізацію Фази II проекту та тендерне досьє
5. Розроблено та погоджено концептуальний проект з переробки вторинних відходів ПУО РРВ

Вплив проекту:
● Реалізація Проекту в цілому позитивно вплине на підвищення безпеки та економічної ефективності поводження з РАВ на ЧАЕС і, зокрема, на забезпечення мінімізації радіоактивних відходів
● Створення ПУО РРВ дозволить в подальшому переробляти трапні воді та рідкі РАВ на ЗПРРВ, а також знизити концентрацію ТУЕ до рівнів, що дозволяють здійснити приповерхневе зберігання кінцевого продукту ЗПРРВ
● Реалізація Проекту в цілому у довгостроковій перспективі є одним із елементів «Загальнодержавної програми зняття ЧАЕС з експлуатації і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему»

Найближчі події

Нема подій

Розсилка новин