Проект технічного співробітництва «Підтримка зняття з експлуатації блоків атомних електростанцій і поводження з радіоактивними відходами на майданчику ЧАЕС і в зоні відчуження»

Проект фінансується з фонду технічного співробітництва МАГАТЕ і його бюджет може змінюватись або перерозподілятись у разі необхідності.

Мета проекту: 
Завершення створення та забезпечення ефективної експлуатації комплексної системи поводження з радіоактивними відходами чи відпрацьованим ядерним паливом в Україні, що дасть можливість досягти безпечного поводження (включаючи захоронення) з радіоактивними відходами всіх типів і категорій, включаючи ті, які були накопичені за попередні роки, утворюються в даний час в процесі використання атомної енергії, і ті, які будуть отримані в майбутньому. Оптимізація технічного потенціалу, підвищення ефективності та безпеки робіт зі зняття з експлуатації на майданчику Чорнобильської АЕС.

Стан виконання: 
Проект завершено у грудні 2019 року.

В рамках проекту, ДСП ЧАЕС як один із реципієнтів, отримала експертну підтримку МАГАТЕ з питань зняття з експлуатації та поводження з РАВ, зокрема щодо методів визначення вмісту органічних речовин в радіоактивно забруднених водах, методів відбору проб та характеризації твердих РАВ ЧАЕС, поводження з іонообмінними смолами, стану виконання «Програми реалізації етапу остаточного закриття і консервації блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС.

Спеціалісти пройшли тренінги та стажування щодо лабораторних методів визначення радіонуклідів в РЗВ та рідких РАВ із використанням масс-спектрометра.

Також ЧАЕС отримала для проведення лабораторних досліджень сучасний цифровий мікроскоп.