МАГАТЕ високо оцінило результати впровадження проекту технічної допомоги на ЧАЕС

У 2011 році завершилась реалізація проекту технічного співробітництва МАГАТЕ UKR 3/003 «Зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами (РАВ) на проммайданчику, включаючи об’єкт «Укриття». Його  було розпочато у 2009 році з метою  надання допомоги Уряду України в реалізації завдань, передбачених Загальнодержавною програмою зняття ЧАЕС з експлуатації, а також в поводженні з радіоактивними відходами на чорнобильському майданчику.
Головними напрямками  співпраці в рамках проекту були передача досвіду та знань з розробки документації зі зняття з експлуатації ЧАЕС,  надання допомоги у створенні та вдосконаленні системи поводження з РАВ, включаючи радіоактивні матеріали ОУ, підтримка у реалізації проекту виведення із експлуатації ставка-охолоджувача та вдосконалення структури управління підприємством.

За період 2009-2011 рік було виконано значний обсяг робіт у рамках проекту. Одними із основних форм роботи були експертні місії та семінари, яких за період реалізації проекту   було проведено більше  20. Теми цих заходів визначались ЧАЕС із огляду на їх важливість. Так, наприклад, на підтримку зняття з експлуатації було проведено місії із розгляду окремих розділів проекту етапу остаточного закриття та консервації (ОЗтаК) блоків ЧАЕС, ознайомлення з технологіями демонтажу, методами дезактивації та можливістю їх застосування на ЧАЕС; технології консервації, вимоги до зон консервації та обсягів контролю, підходи до оцінки безпеки на етапі ОЗтаК.

З 26 по 30 вересня 2011 року проведено практичне навчання 25 спеціалістів ЧАЕС, підприємств зони відчуження по застосуванню кодів  RESRAD  для розрахунку доз опромінення та ризиків від залишкових радіоактивних матеріалів. Навчання провели викладачі із Національної Аргонської лабораторії США, кожен учасник отримав відповідний сертифікат.

Головним досягненням у напрямку поводження з РАВ стало вирішення питань поводження з рідкими радіоактивними відходами, що містять трансуранові елементи та органічні речовини шляхом  створення пілотної установки з очищення таких РАВ. Ці роботи виконувались за підтримки експертів, яких МАГАТЕ запросила  із Інституту хімії Далекосхідного відділення РАН (м. Владивосток).

У вересні 2010 було здійснено постачання обладнання для пілотної установки, виконано його монтаж, пуско-налагоджувальні роботи та тестування технології очищення. Результати випробування виявились досить перспективними, однак потребували деякого доопрацювання. Для цього було складено специфікацію та у грудні 2011 здійснено постачання обладнання для додаткового модуля установки. Протягом січня-лютого 2012 буде виконано монтаж та наладку додаткового модуля, для чого на ЧАЕС знову приїдуть спеціалісти із Інституту хімії. Після цього буде проведено додаткове тестування технології очищення та завершено розробку технічних специфікацій на промислову установку.

Успішна розробка технології очищення води ОУ в рамках проекту МАГАТЕ дозволить ЧАЕС отримати фінансування Європейської Комісії (ЄК) на створення аналогічної промислової установки. Цей проект вже включено до Плану дій ЄК 2011.  Таким чином, допомога МАГАТЕ дозволила вирішити важливе завдання по перетворенню ОУ в екологічно безпечну систему, яке було виключене із Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття".

Ще одним важливим кроком у напрямку поводження з РАВ став початок робіт зі створення установки парафінування золи на ЗПТРВ. Після візиту до Центру переробки РАВ на АЕС Богуніце (Словаччина), аналогічного ЗПТРВ ЧАЕС,  наші спеціалісти зауважили важливість технології парафінування золи та впровадження такої установки  в існуючу установку спалювання для оптимальної експлуатації ЗПТРВ. При поводженні з реальними радіоактивними відходами така установка запобігатиме забрудненню камер пресування радіоактивним пилом. Для визначення можливості впровадження установки парафінування були запрошені словацькі експерти із АЕС Богуніце. Після їх спільної роботи зі спеціалістами ЧАЕС було створено концептуальне рішення, яке зараз розглядається спеціалістами ЧАЕС.

Необхідно відзначити прогрес, якого вдалося досягти у напрямку виведення із експлуатації ставка-охолоджувача ЧАЕС. В рамках проекту було проведено декілька експертних місій. До розгляду проблем були залучені експерти у сфері радіобіології, радіоекології, поводження із радіоактивними забрудненими водними екосистемами із Франції, США, МАГАТЕ, а також представники профільного комітету Верховної Ради України, РНБОУ, спеціалісти МНС, ДІЯРУ, міністерства охорони навколишнього природного середовища, міністерства охорони здоров'я, Чорнобильської АЕС та інших зацікавлених організацій. Було проаналізовано обсяг робіт з розробки ТЕО, ОВНС та Програми моніторингу для зняття з експлуатації ставка-охолоджувача ЧАЕС;  визначення кінцевого статусу об'єкта. Також обговорено низку робіт/задач, які можуть бути виконані із залученням експертів МАГАТЕ. Таким чином, на замовлення ЧАЕС при фінансуванні МАГАТЕ, розробляються звітні документи щодо зняття з експлуатації ставка-охолоджувача, які стануть частиною техніко-економічного обгрунтування.

Міжнародний досвід також було залучено до розгляду питань щодо впровадження процесного підходу на ЧАЕС, системи управління якістю та оптимізації управління підприємством. Було надано  підходи, досвід і уроки, отримані в інших країнах при переході системи управління АЕС та організаційної структури від експлуатації до зняття з експлуатації. Зокрема, розглянуто питання виділення непрофільних функцій, передумови та критерії для переходу від експлуатаційної структури до структури для зняття з експлуатації, планування організаційних змін, зміна загальної кількості персоналу і співвідношення кваліфікованого персоналу, зняття з експлуатації власними силами у порівнянні з використанням підрядника. Отримані рекомендації МАГАТЕ широко застосовуються при плануванні змін системи управління ЧАЕС.

За час реалізації проекту представники ЧАЕС взяли участь у 8 міжнародних конференціях та семінарах, де представляли досвід ЧАЕС у галузі зняття з експлуатації та поводження з РАВ. Було організовано більше 14 наукових візитів для більш ніж 40 спеціалістів ЧАЕС на майданчики АЕС, де ведуться роботи зі зняття з експлуатації та поводження з РАВ.
Для Чорнобильської АЕС допомога МАГАТЕ стала важливою підтримкою у виконанні завдань, передбачених Загальнодержавною програмою зняття ЧАЕС з експлуатації. МАГАТЕ також високо оцінило результати впровадження проекту UKR 3/003 і прийняло рішення про надання допомоги ЧАЕС і в 2012-2013 році в рамках нового національного проекту технічного співробітництва. Реципієнтами проекту є ДСП ЧАЕС та Централізоване підприємство по поводженню з РАВ зони відчуження.

Всі зазначені вище роботи, значущі для ЧАЕС, зокрема експертна оцінка проекту етапу ОЗтаК, поводження з РАВ, включаючи завершення робіт по пілотній установці та установці парафінування золи, розробка документів по зняттю з експлуатації ставка-охолоджувача, будуть продовжені в рамках нового проекту МАГАТЕ.

Відділ міжнародного співробітництва