Кучер
Александр Степанович

22.05.1949—
Участник ЛПА 1986 г.
РЦ, оператор ГЦН
Работа на ЧАЭС:
27.01.78;
06.02.90—17.01.97

 

Кучерук
Николай Андреевич

1950 —
Участник ЛПА-1986г.
Работа на ЧАЭС:
ХЦ, мастер
1981-1989