Новий безпечний конфайнмент

Хід будівництва НБК

З 1992 року ведеться активна робота, зокрема за міжнародними програмами, з перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. Основний висновок цих багаторічних досліджень: істотне зменшення небезпеки об'єкта "Укриття" може бути досягнуте в результаті будівництва над об'єктом нової захисної споруди – нового безпечного конфайнмента (НБК).

Необхідність створення НБК відображена в наступних документах:

- Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему";
- Стратегія перетворення об'єкта "Укриття", затверджена рішенням Урядової комісії з питань комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС;
- План здійснення заходів на об'єкті "Укриття", прийнятий в червні 1997 року на засіданні країн Великої сімки.

У Законі України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" сформульовані основні вимоги до конфайнменту:
"Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля".

 

Новий безпечний конфайнмент– це багатофункціональний комплекс для перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.
Згідно з концептуальним проектом, до складу НБК входить:
- основна споруда, яка включає арочну конструкцію, проліт якої в напрямі північ-південь складає 257,44 м, висота 108,39 м, довжина 150 м, фундаменти, західну і східну торцеві стіни, необхідні забезпечуючі та допоміжні системи;
- технологічний корпус, який включає ділянки дезактивації, фрагментації і упакування, саншлюзи, майстерні та інші технологічні приміщення;
- допоміжні споруди.

Для забезпечення ядерної, радіаційної і загальнопромислової безпеки об'єкта НБК та його ефективної роботи із залученням мінімальної кількості оперативного персоналу передбачається створення Інтегрованої системи управління НБК.
До її складу увійдуть такі системи:
- система контролю радіаційної безпеки;
- система сейсмічного контролю;
- система контролю стану будівельних конструкцій;
- системи підтримки експлуатації: система вентиляції, система водопостачання, система каналізації (зокрема, поводження з рідкими радіоактивними відходами), система електропостачання;
- технологічні системи поводження з радіоактивними відходами і паливовмісними матеріалами.
Також будуть створені системи пожежної безпеки і фізичного захисту, змонтовані мережі зв'язку і телебачення. Для забезпечення демонтажу нестабільних конструкцій буде змонтовано кранове устаткування.

Основні функції НБК:
1. Обмеження радіаційного впливу на населення, персонал і навколишнє середовище встановленими межами, як за умови нормальної експлуатації об'єкта "Укриття", так і у разі порушення нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій, включаючи аварії в процесі демонтажу нестабільних конструкцій і майбутнього поводження з паливовмісними матеріалами (ПВМ) і радіоактивними відходами (РАВ).
2. Обмеження розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, які знаходяться усередині ОУ.
3. Технологічне забезпечення, тобто створення умов для демонтажу нестабільних конструкцій, майбутнього вилучення ПВМ і РАВ, видалення накопиченої води, забезпечення виконання заходів щодо контролю і технічного обслуговування об'єкта "Укриття" та його проммайданчика.
4. Контроль всіх параметрів стану об'єктуа "Укриття" і управління технологічними процесами.
5. Фізичний захист, тобто недопущення несанкціонованого доступу до ПВМ і РАВ та забезпечення функціонування системи гарантій МАГАТЕ.

Шляхом будівництва НБК досягається:
- підвищення рівня радіаційної безпеки; цілісність оболонки НБК обмежує радіаційний вплив на населення, персонал і навколишнє середовище на період експлуатації 100 років;
- зменшення вірогідності аварійного обвалення за рахунок демонтажу нестабільних конструкцій;
- зменшення наслідків аварійного обвалення за рахунок захисних і несучих конструкцій та систем контролю усередині НБК;
- підвищення ядерної безпеки ОУ за рахунок виключення попадання атмосферної вологи на скупчення ПВМ, що значно знижує ризик виникнення ланцюгової самопідтримуваної реакції;
- забезпечення реалізації стратегії перетворення ОУ в екологічно безпечну систему за рахунок довговічності конструкцій НБК, можливості здійснення демонтажу нестабільних конструкцій існуючого "Укриття" і вилучення паливовмісних матеріалів.

Безпечний конфайнмент у вигляді багатофункціонального об'єкта з терміном служби 100 років в майбутньому дасть можливість здійснити вилучення паливовмісних матеріалів, їх кондиціонування для подальшого безпечного зберігання.

На замовлення Чорнобильської АЕС розробку концептуального проекта НБК здійснили консорціум компаній Bechtel і Battelle (США), EDF (Франція) із залученням українського консорціуму КСК (Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК), Київський інститут "Енергопроект" (КІЕП), Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" (нині Інститут проблем безпеки АЕС).

Концептуальний проект був розглянутий на громадських слуханнях, які пройшли в березні 2004 року в місті Славутичі, а також пройшов обговорення в наукових кругах України і державну комплексну експертизу. За наслідками цих обговорень Кабінет Міністрів України розпорядженням № 443 від 5 липня 2004 року затвердив цей проект як основу для подальшого проектування.

Концептуальний проект обгрунтовує можливості реалізації запропонованих технічних рішень, оцінює екологічну ефективність НБК порівняно з існуючим рівнем впливу об'єкта "Укриття" на навколишнє середовище, оцінює терміни будівництва і фінансові витрати, необхідні для створення НБК.

10 серпня 2007 року, після проведення відкритих міжнародних торгів з двоетапною оцінкою, між ДСП «Чорнобильська АЕС» і міжнародним консорціумом NOVARKA, до складу якого входять дві французькі компанії «VINCI Construction Grands Projets» і«Bouygues Travaux Publics», укладений контракт на проектування, будівництво і введення в експлуатацію першого пускового комплексу (ПК-1) нового безпечного конфайнмента.

 

Відповідно до стратегії подальшої реалізації проекту НБК, він виконується в три етапи:

ЕТАП 1. Підготовчі роботи, які забезпечили безпечне і ефективне будівництво безпосередньо НБК.

ЕТАП 2. Проектування, виготовлення, будівництво і введення в експлуатацію НБК, на якому виконуються заходи щодо безпосереднього проектування і будівництва НБК, проведення всього комплексу необхідних випробувань і введення його в експлуатацію.

В рамках названих етапів виділяються два пускові комплекси НБК:
1-й пусковий комплекс (ПК-1) – «Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення і необхідною інфраструктурою».
Спільне підприємство NOVARKA виконує роботи по проектуванню і будівництву ПК-1 НБК. Об'єм робіт по ПК-1 включає:
1. Проектування і будівництво постійних фундаментів НБК, основної конструкції Арки разом з оболонкою і системою основних кранів (СОК).
2. Проектування загальної внутрішньої компоновки НБК, твердого ізолюючого покриття ділянок усередині НБК, майданчиків і тому подібне.
3. Проектування, виготовлення, будівництво (монтаж) і введення в експлуатацію:
- технологічних систем життєзабезпечення і контролю стану НБК;
- зовнішніх інженерних комунікацій для підключення систем життєзабезпечення НБК до систем ЧАЕС.
4. Демонтаж існуючої ВТ-2 до насування Арки в проектне положення (після введення в експлуатацію НВТ, як вказано вище).

2-й пусковий комплекс (ПК-2) – «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ».
Об'єм робіт по ПК-2 включає:
1. Проектування (розробка робочого проекту) що включає: 
- проектні рішення по «ранньому» та «відкладеному» демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, зокрема тих, що не потрапляють в зону дії системи основних кранів (СОК) НБК; 
- проектування обладнання, в тому числі дистанційно керованого, необхідного для демонтажу; 
- проектування обладнання і систем для первинної обробки забруднених демонтованих конструкцій ОУ і супутніх РАВ, їх завантаження і транспортування для передачі в діючу або створювану інфраструктуру ДСП ЧАЕС щодо поводження з РАВ; 
- проектування комплексу технологічного транспорту і споруд для забезпечення доступу персоналу і доставки обладнання до місця виконання робіт; мобільних систем забезпечення безпеки (саншлюзи, захищені кабіни, інші системи захисту і екранування); 
- проектування розширення технологічних систем життєзабезпечення і контролю стану НБК, а також (при необхідності) відповідних споруд, приміщень, ділянок для їх розміщення для забезпечення процесу демонтажу і подальшої експлуатації НБК. 
2. Закупівля, монтаж і введення в експлуатацію технологічного обладнання і систем для виконання демонтажу нестабільних конструкцій та подальшого поводження з ними, виконання необхідних будівельно-монтажних робіт з розширення технологічних систем НБК.

ЕТАП 3 - Виконання раннього демонтажу

На третьому етапі, після введення в експлуатацію ПК-2 і технологічного корпуса як складової інтегрованої схеми поводження з РАВ на проммайданчику ЧАЕС, можна буде починати ранній демонтаж нестабільних конструкцій ОУ в об'ємах, визначених на стадії робочого проектування даного процесу. Будуть виконані роботи з раннього демонтажу і поводженню з демонтованими конструкціями і супутніми РАВ на технологічних лініях, розміщених в технологічному корпусі.