Реалізація проекту НБК

Відповідно до стратегії реалізації проекту НБК, він виконується в три етапи.

ЕТАП 1. Підготовчі роботи

На першому етапі були проведені підготовчі роботи, які забезпечили безпечне і ефективне будівництво безпосередньо НБК. Підготовчі роботи, у свою чергу, виконувались у три фази:

Фаза 1 підготовчих робіт:
- Видалення берми «піонерної» стіни.
У 1986 році «піонерна» стіна використовувалася як майданчик під монтажний кран ДЕМАГ, що виконував монтаж південних металоконструкцій "Укриття". Необхідність видалення берми «піонерної» стіни була продиктована розташуванням в цій зоні фундаменту НБК. Виходячи з конструкції берми, для її розбирання застосовувалися різні технології і технічні засоби руйнування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій, демонтаж збірних конструкцій, а також видалення матеріалів засипки складної структури (щебінь, пісок, грунт, бетонні і металеві фрагменти). Роботи виконувалися в радіаційно небезпечних умовах, безпосередньо біля об'єкта «Укриття».
Крім того, самі матеріали берми мали радіоактивне забруднення різного ступеня. Це вимагало розробки і впровадження комплексу заходів щодо радіаційного захисту персоналу, який виконував роботи, і навколишнього середовища.
В ході робіт з видалення берми вилучено більш ніж 23000 м3 технологічних матеріалів і твердих радіоактивних відходів. Роботи виконувались корпорацією «Укртрансбуд» і успішно завершені у квітні 2008 р.

На фото: Видалення берми піонерної стіни.

- Очищення, планування території і земляні роботи під будівництво фундаментів НБК та монтажного майданчика.

До початку основних робіт з будівництва НБК виконаний великий об'єм робіт, які передбачали очищення і планування території, облаштування котлованів під будівництво фундаментів монтажної, транспортної і сервісної зон НБК, а також монтажного майданчика для укрупнювальної збірки арочних конструкцій.
Складність виконання цих робіт полягала в тому, що техногенні грунти мали значне радіоактивне забруднення і відносилися до радіоактивних відходів, зокрема, високоактивних. В процесі виконання земляних робіт була впроваджена технологічна схема безпечного поводження з РАВ, яка передбачала післяопераційний радіаційний контроль, сортування РАВ за категоріями, транспортування на майданчик тимчасового зберігання або на об'єкт для остаточного захоронення.
В ході робіт було видалено більше 32 000 м3 технологічних матеріалів і ТРВ, 4 одиниці техніки (крани, тягач, землерийна техніка), захороненої під шаром грунту на проммайданчику об'єкта "Укриття" в період виконання робіт зі зведення об'єкта "Укриття" в 1986 році, а також виявлені при проведенні робіт високоактивні відходи. Роботи з очищення території під будівництво фундаментів НБК виконані в 2008-2010р.р. ДП "ПТЕМ-Інжиніринг" із залученням українських субпідрядників.

На фото: Земляні роботи під будівництво фундаментів

Фаза 2 підготовчих робіт – підготовка інфраструктури для будівництва НБК

З метою своєчасної і економічно вигідної реалізації робіт, паралельно з розробкою проекту НБК, NOVARKA розробила робочий проект і подготувала об'єкти, потрібні для забезпечення будівництва НБК, його фундаментів і для мобілізації на будівельному майданчику. Були введені в експлуатацію тимчасові об'єкти, зокрема: відновлена робота 2-х бетонних заводів у районі СВЯП-2, введено в експлуатацію 3-ій бетонний завод, прокладена та введена в експлуатацію нова ВЛ-6 кВ для бетонних заводів, введені в експлуатацію приміщення будівельної лабораторії, офісні приміщення, ремонтні майстерні та медпункт на території колишнього гаража «Прип'ять». Виконані інженерно-технологічні дослідження на проммайданчику об'єкта «Укриття».

Фаза 3 підготовчих робіт – будівництво нової вентиляційної труби (НВТ)

Оскільки в концептуальному проекті НБК була обгрунтована пропозиція демонтувати вентиляційну трубу 2-ої черги ЧАЕС, було виконано розробку проектної документації і спорудження нової вентиляційної труби (НВТ) 2-ої черги ЧАЕС (для потреб споживачів блоку №3, сховища рідких і твердих відходів, об'єкта «Укриття»), з одночасною частковою реконструкцією існуючих систем вентиляції і системи радіаційного контролю. НВТ була введена в експлуатацію до початку демонтажу існуючої вентиляційної труби 2-ої черги ЧАЕС (ВТ-2).
Роботи з будівництва нової вентиляційної труби 2-ої черги ЧАЕС виконав консорціум "Укриття" у складі ЗАТ "Атомстройекспорт" (Росія) та ЗАТ "Укренергомонтаж" (Україна).

На фото: Змонтована нова вентиляційна труба біля існуючої ВТ-2

ЕТАП 2. Проектування, виготовлення, будівництво і введення в експлуатацію НБК

На другому етапі реалізації проекту НБК виконуються заходи щодо безпосереднього проектування і будівництва НБК, проведення всього комплексу необхідних випробувань і введення його в експлуатацію.

В рамках названих етапів виділяються два пускові комплекси НБК:

1-й пусковий комплекс (ПК-1) – «Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення і необхідною інфраструктурою».
Спільне підприємство NOVARKA виконує роботи по проектуванню і будівництву ПК-1 НБК. Об'єм робіт по ПК-1 включає:
1. Проектування і будівництво постійних фундаментів НБК, основній конструкції Арки разом з оболонкою і системою основних кранів (СОК).
2. Проектування загальної внутрішньої компоновки НБК, твердого ізолюючого покриття ділянок усередині НБК, майданчиків і тому подібне.
3. Проектування, виготовлення, будівництво (монтаж) і введення в експлуатацію:
- технологічних систем життєзабезпечення і контролю стану НБК;
- зовнішніх інженерних комунікацій для підключення систем життєзабезпечення НБК до систем ЧАЕС.
4. Демонтаж існуючої ВТ-2 до насування Арки в проектне положення (після введення в експлуатацію НВТ, як вказано вище).

Хід будівництва НБК

Історія монтажу Арки була розпочата 13.02.2012, коли перші партії основних металоконструкцій були поставлені на майданчик ДСП ЧАЕС.

Арка НБК монтувалася двома окремими частинами - східною та західною, які збирались по черзі, а потім були з'єднані в єдине ціле. Для складання частин використовувалися унікальні технології, які передбачали підйом зібраних конструкцій до проектної висоти за допомогою складної системи піддомкрачування. Протягом 2012 – 2016 років було змонтовано більше 30 тис.тонн металоконструкцій Арки та виконано 6 її підйомів.

Паралельно з виконанням робіт по монтажу головної будівлі, виконувався монтаж зовнішньої та внутрішньої обшивки, монтаж систем вентиляції та обладнання системи основних кранів, необхідних для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ.

Для забезпечення радіаційної безпеки працюючих монтаж Арки виконувався на відстані від об’єкта «Укриття» на спеціально побудованому майданчику. В період з 14 по 27 листопада 2016 року виконано переміщення конструкції Арки на 327,5 метрів з монтажного майданчика та встановлення її в проектне положення над об’єктом «Укриття».

Наразі ведеться будівництво технологічної будівлі і допоміжних споруд, а також виконуються роботи з влаштування зовнішнього та внутрішнього простору НБК.

На фото: Арка станом на грудень 2017 року

2-й пусковий комплекс (ПК-2) – «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ».
В об'єм робіт ПК-2 входить:
1. Проектування (розробка робочого проекту) що включає:
- проектні рішення по «ранньому» та «відкладеному» демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, зокрема тих, що не потрапляють в зону дії системи основних кранів (СОК) НБК;
- проектування обладнання, в тому числі дистанційно керованого, необхідного для демонтажу;
- проектування обладнання і систем для первинної обробки забруднених демонтованих конструкцій ОУ і супутніх РАВ, їх завантаження і транспортування для передачі в діючу або створювану інфраструктуру ДСП ЧАЕС щодо поводження з РАВ;
- проектування комплексу технологічного транспорту і споруд для забезпечення доступу персоналу і доставки обладнання до місця виконання робіт; мобільних систем забезпечення безпеки (саншлюзи, захищені кабіни, інші системи захисту і екранування);
- проектування розширення технологічних систем життєзабезпечення і контролю стану НБК, а також (при необхідності) відповідних споруд, приміщень, ділянок для їх розміщення для забезпечення процесу демонтажу і подальшої експлуатації НБК.
2. Закупівля, монтаж і введення в експлуатацію технологічного обладнання і систем для виконання демонтажу нестабільних конструкцій та подальшого поводження з ними, виконання необхідних будівельно-монтажних робіт з розширення технологічних систем НБК.

На підставі рішення про розділення проектування ПК-2 на два етапи в період 2012 – 2014 років був виконаний 1-ий етап робіт «Концептуальні дослідження». За його результатами розроблено, затверджено та погоджено Держатомрегулювання України технічне рішення «Про вибір варіанту раннього демонтажу для розробки Робочого проекту ПК-2 НБК ”Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ”».
На жаль, роботи з подальшого проектування ПК-2 зупинені у зв'язку з рішенням ЄБРР призупинити фінансування цього завдання з коштів Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ).
В даний час ДСП ЧАЕС готує матеріали для затвердження інвестиційного проекту щодо проектування, реалізації та введення в експлуатацію ПК-2 НБК та виконання демонтажу нестабільних конструкцій ОУ через механізм відбору державних інвестиційних проектів, діючий в Україні.

ЕТАП 3 - Виконання раннього демонтажу

На третьому етапі, після введення в експлуатацію ПК-2 і технологічного корпуса як складової інтегрованої схеми поводження з РАВ на проммайданчику ЧАЕС, можна буде починати ранній демонтаж нестабільних конструкцій ОУ в об'ємах, визначених на стадії робочого проектування даного процесу. Будуть виконані роботи з раннього демонтажу і поводженню з демонтованими конструкціями і супутніми РАВ на технологічних лініях, розміщених в технологічному корпусі.