Заявления руководства

Заява про єдину технічну політику ДСП «Чорнобильська АЕС»

Декларація про місію, бачення та цінності ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про політику з безпеки ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про інформаційну політику ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про політику у сфері фізичного захисту і визнання пріоритету культури захищеності

Заява про політику щодо забезпечення якості ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про політику щодо керування персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС» та утвердження ґендерної рівності

Заява щодо політики з управління ризиками

Політика інформаційної безпеки ДСП ЧАЕС

Заява про екологічну політику та задачі у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування на ДСП ЧАЕС

Про політику щодо безпечності харчових продуктів