Проект фінансується з фонду технічного співробітництва МАГАТЕ і його бюджет може змінюватись або перерозподілятись у разі необхідності.

Мета проекту: 
Завершення створення та забезпечення ефективної експлуатації комплексної системи поводження з радіоактивними відходами чи відпрацьованим ядерним паливом в Україні, що дасть можливість досягти безпечного поводження (включаючи захоронення) з радіоактивними відходами всіх типів і категорій, включаючи ті, які були накопичені за попередні роки, утворюються в даний час в процесі використання атомної енергії, і ті, які будуть отримані в майбутньому. Оптимізація технічного потенціалу, підвищення ефективності та безпеки робіт зі зняття з експлуатації на майданчику Чорнобильської АЕС.

Номер 
проекту

Назва проекту

Підрядник

Вартість
(за контрактом)

Термін виконання

3647

Вдосконалення національної системи підготовки в галузі поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації і реабілітації забруднених територій, U4.01/12Е

Консорціум з «IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHTECTURE

S.A.U.» (Іспанія) y якості лідера
TOB 
«Інститут підтримки експлуатації АЕС»,

GD Energy Services S.A.U (Іспанія)

988 422 EUR

Початок: 2016-12-20
Завершення: 2019-12-20

2128-07

Проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2)

«Холтек Інтернешнл» (Holtec International), США

387 587 000 EUR

Початок: 1996-11-12
Завершення: 2017-12-31

2404-04

Модернізація виробничих потужностей з подрібнення довгомірних відходів на Чорнобильській АЕС, U4.01/06W

AMEC Nuclear International Ltd, Великобританія

3 518 760 EUR

Початок: 2009-08-03
Завершення: 2015-04-02

3471

Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС, U4.01/11Е

VF a.s,
Чеська Республіка

2 552 979 EUR

Початок: 2015-12-18
Завершення: 20
18-11-30

 

Підтримка зняття з експлуатації блоків атомних електростанцій і поводження з радіоактивними відходами на майданчику ЧАЕС і в зоні відчуження, UKR9038

МАГАТЕ

 

Початок: 2018-01-01
Завершення: 20
19-12-31

 

Виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача

Власними силами

-

Початок: 2013
Завершення: -

 

Проект «Демонтаж обладнання»

-

-

Початок: 2012
Завершення: -

 

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми «Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ».

Загальною метою Проекту є підвищення рівня безпеки та рентабельності поводження з усіма видами радіоактивних відходів Україні та вжиття усіх можливих заходів для скорочення кількості відходів і виконання довгострокових завдань щодо остаточного безпечного захоронення. 

Основний матеріал: Поводження з радіоактивними матеріалами

Завдання Проекту:
1. Відбір відповідних технологій/обладнання для переробки відходів
2. Постачання, проектування, виготовлення, забезпечення необхідною документацією, сертифікація, монтаж та ліцензування і введення в експлуатацію обладнання з метою створення об’єкта для звільнення матеріалів від регулятивного контролю твердих радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС з можливостю налаштування для подальшої очистки усіх типів матеріалів у відповідності із затвердженою методологією і процедурами 
3. Забезпечення радіаційного контролю та радіаційного моніторингу об’єктів для запобігання їх забруднення 
4. Отримання радіаційної характеристики при транспортуванні контейнерів/великих об’єктів для зон вимірювання всередині об’єкта 
5. Реєстрація результатів вимірювань, отриманих для матеріалів очистки/друкування
6. Здійснення моніторингу радіаційної ситуації всередині об’єкта для захисту персоналу від радіоактивного забруднення та відео контроль процесу вимірювання

Стан виконання.
Чорнобильською АЕС розроблено та розглянуто проектну документацію стадії «Проект». Розроблено Технічні специфікації на виробництво обладнання установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю, проведено їх обговорення та погодження. Підрядник продовжує розробку проектної документації.  

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки 2012 року — частина ІІ

Загальною метою проекту є підвищення безпеки робіт зі зняття з експлуатації, поводження з РАВ та з джерелами іонізуючого випромінювання і реабілітації забруднених радіонуклідами територій за допомогою вдосконалення системи підготовки персоналу на всіх рівнях.

Завдання Проекту:
Задача 1: Підготовка проекту і початкова фаза
Задача 2: Визначення потреб у навчанні в Україні
Задача 3: Аналіз кращої світової практики та досвіду підготовки персоналу у сфері поводження з РАВ та ДІВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій
Задача 4: Розробка програм навчання, курсів, модулів та навчальних матеріалів
Задача 5: Навчання інструкторів та проведення пілотних курсів підготовки персоналу
Задача 6: Поширення результатів проекту та заключний звіт

Стан виконання.
Завершено виконання робіт задачі 1: сформовані всі органи управління проектом, проведені необхідні зустрічі і наради, розроблені плани та інші документи, щодо управління проектом.

Розглянуто та погоджено технічний звіт по задачі 2, що містить опис заходів, виконаних у рамках задачі, опис потреб кінцевих користувачів в навчанні і підвищенні кваліфікації персоналу в рамках загальних вимог і загальних потенційних курсів, цілей навчання, рівня кваліфікації чи сертифікації для роботи в області поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації і реабілітації забруднених територій.

Завершено виконання робіт у рамках задачі 3. Підготовлено та погоджено кінцевими користувачами звіт і направлено на погодження до Європейської Комісії.

Розпочато виконання робіт у рамках Задачі 4.

Одним з основних завдань етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є виведення з експлуатації і частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків. Обрана стратегія демонтажу, викладена в «Програмі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», визначає можливість демонтажу на етапі припинення експлуатації зовнішніх щодо ядерного реактора систем і елементів установок, які не впливають на безпеку і не потрібні для роботи на подальших етапах зняття з експлуатації. Принцип демонтажу — від «чистого» обладнання до «брудного» з точки зору його радіоактивності.

Основний матеріал: Зняття з експлуатації

Вибір стратегії здійснювався на основі всебічного аналізу наступних факторів:
• Забезпечення безпеки персоналу, населення і навколишнього середовища
• Наявність інфраструктури для поводження з демонтованим обладнанням (буферні сховища, установки з дезактивації, фрагментації і таке інше)
• Наявність інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами (кінцеві сховища для відходів, установки чи заводи для їх переробки)
• Наявність достатнього фінансування робіт зі зняття з експлуатації
• Наявність і доступність необхідних технологій
• Перспективи подальшого використання майданчика для інших цілей

Системи і устаткування, які можуть бути демонтовані на етапі припинення експлуатації, визначені в «Програмі припинення експлуатації блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС».

У 2008 році Київським інститутом «Енергопроект» проведено техніко-економічне дослідження з визначення доцільності і бажаних термінів демонтажу і переробки обладнання. Цей звіт містить короткий опис принципових рішень по демонтажу устаткування машинного залу, загальну характеристику видів та обсягів демонтованого обладнання та елементів, етапи і очікувану тривалість діяльності з демонтажу, характеристику експлуатаційної діяльності в процесі реалізації етапу демонтажу і переробки, вплив термінів реалізації на економічні, радіологічні і соціальні показники.

Для ЧАЕС рекомендований оптимальний варіант, що передбачає наступне:
• Найбільш підготовленим до демонтажу обладнанням є системи, елементи і конструкції машинного залу блоку «Г», які приведені до стану, при якому вони можуть бути демонтовані, а їх радіаційні характеристики дозволяють проводити демонтаж устаткування без обмеження за часом роботи для персоналу
• Роботи з демонтажу обладнання блоку «Г» 1-ої черги необхідно починати негайно, оскільки це веде до зниження експлуатаційних витрат на підтримання в безпечному стані будівлі та обладнання, що знаходиться в ньому, а також у зв'язку з постійним зростанням вартості захоронення радіоактивних відходів;
• Всі роботи з демонтажу необхідно виконувати силами підрядних організацій, оскільки цей підхід є економічно кращим

Згідно з наказом МНС України від 14 квітня 2011 року № 382 «Про додаткові заходи щодо виконання «Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами» Чорнобильською АЕС розроблений план заходів щодо демонтажу машинного залу I черги і проведено закупівлю робіт з демонтажу, фрагментації і дезактивації радіоактивно забрудненого металу, яке містить обладнання та металевих конструкцій.

14 лютого 2012 року був укладений договір на «Демонтаж, переробку, звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій машинного залу 1 блоку».

На сьогодні демонтовано 10737 тон обладнання. З них 207 тон захоронено як радіоактивні відходи. 9303 дезактивовано та знято з регулююючого контролю, 1164 тони проходить дезактивацію та процедуру зняття з регулюючого контролю.

Основний матеріал: Поводження з радіоактивними матеріалами