Проект виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС

Сьогодні згідно з Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, виконуються роботи із виведення водоймища-охолоджувача ЧАЕС з експлуатації.

Водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС є штучно створеним технологічним водоймищем цільового використання.

Розташована водойма на правому березі річки Прип’ять у 1,5 км нижче залізничного моста лінії Чернігів-Овруч (натисніть, щоб перейти до мапи). Її було введено в експлуатацію з початком пуску енергоблоку № 1 у 1976 році. На момент введення в експлуатацію водойма була спорудою у вигляді чаші, заповненою водою лише на половину. З введенням в експлуатацію блоків №3 і №4 у 1983 році, чаша водоймища була розширена з площі у 12,7 км2 до 22,9 км2 (площа за розміром дорівнює близько 3000 футбольних полів).

При роботі ЧАЕС у генеруючому режимі водойма-охолоджувач виконувала функцію відведення тепла в процесі вироблення електроенергії. Після зупинки останнього енергоблока ЧАЕС водойма не служить своєму основному функціональному призначенню і її наявна площа у багато разів перевищи потреби.

Починаючи з 1986 року науковими організаціями проводились дослідження стану водойми-охолоджувача. Результати цих робіт у 2006 році були узагальнені у звіті ««Екологічне обґрунтування можливості виведення водойми-охолоджувача з експлуатації й підготовка вихідних даних для виконання техніко-економічного розрахунку».

За матеріалами звіту керівництвом Чорнобильської АЕС за участю органів державного регулювання і науково-дослідних організацій України було прийнято рішення про необхідність розробки техніко-економічного обґрунтування зняття водойми з експлуатації.

У лютому 2007 року науково-технічною радою ЧАЕС були визначені наступні напрямки:
1. Забезпечення систем, що залишаються в експлуатації, технічною водою (будівельний проект). Роботи із реалізації робочого проекту «ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення» реалізовано у період 2012-2014 років
2. Розробка техніко-економічного обґрунтування, оцінка впливу на навколишнє середовище, програми радіаційно-екологічного моніторингу (не будівельний проект).

Основними факторами, що визначили необхідність зняття з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС є:
1. Значні експлуатаційні витрати
2. Ризики і витрати, пов'язані з високим рівнем ґрунтових вод на майданчику

У 2009 році було розроблено документ «Вимоги до складу та структури ТЕО (техніко-економічного обґрунтування) і матеріалів ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) зняття з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС». У 2013 році ці документи було розроблено, а у 2014 — отримано позитивні результати Державної експертизи ДІЯРУ, МОЗ України та Мінприроди України.

В техніко-економічному обґрунтуванні (далі: ТЕО) виконано оцінку існуючого стану водойми-охолоджувача і розглянуті можливі сценарії зняття її з експлуатації, проведено аналіз можливих наслідків трансформації водойми після зниження рівня води, виконані прогнози, проаналізовано можливі реабілітаційні стратегії, виконана оцінка впливу зняття водойми з експлуатації на навколишнє середовище і визначені критерії завершення зняття водойми-охолоджувача з експлуатації.

За результатами аналізу переваг і недоліків реалізації цих сценаріїв найбільш доцільним був визнаний сценарій поетапного випуску води, з регулюванням режиму зниження рівня води, і можливістю реалізації реабілітаційних заходів на осушених територіях.

На період зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі підготовлена Програма радіаційно-екологічного моніторингу (ПРЕМ).

У другій половині 2014 року, в період підготовчих робіт до зняття з експлуатації водойми-охолоджувача, рівень води у річці Прип'ять значно знизився. Відтак була відсутня можливість здійснення водозабору для підживлення водойми-охолоджувача. У жовтні 2014 почалося зниження рівня води у водоймі.

У період, від початку зниження рівня води до початку робіт з виведення з експлуатації водойми-охолоджувача, для забезпечення радіаційного захисту персоналу організований додатковий контроль радіаційної обстановки.

Після закінчення робіт з підготовки до програми радіаційно-екологічного моніторингу у серпні 2016 року отримано дозвіл ДІЯРУ на початок робіт з виведення з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС і розпочато здійснення всього комплексу заходів, передбачених програмою радіаційно-екологічного моніторингу.

У 2016 році при зниженні рівня води водойма-охолоджувач почала роз'єднуватися з утворенням на її території окремих «озер». Влітку 2017 року площа осушеної частини водойми склала 42% від загальної.

© Фото: Олександр Сирота / ММО «Центр ПРИПЯТЬ.ком».

Станом на 2017 рік наявні результати моніторингу радіаційних параметрів в основному не перевищують прогнозних значень. Крім того, велика частина значень спостережуваних характеристик нижче прогнозованих, що може бути пов'язано з консервативністю оцінок, закладених при розробці ТЕО.

За результатами моніторингу виявлено, що під час осушення території водойми-охолоджувача відсутні негативні впливи на радіаційний стан прилеглих територій. Також відсутні істотні погіршення санітарно-екологічного стану — наявні порушення еколого-санітарного стану не перевищують допустимих параметрів якості води, обраних за критерії безпечного функціонування екосистеми водойми на стадії виведення з експлуатації.

Роботи зі зняття з експлуатації водойми-охолоджувача будуть завершені при досягненні критеріїв, встановлених в ТЕО. Після досягнення критеріїв завершення зняття з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС буде визначена необхідність подальшого моніторингу радіаційно-екологічного стану та діяльність на території об'єкта.

Дивіться також:

1. Заява про наміри щодо реконструкції системи технічного водопостачання в частині відсікання підвідного і відвідного каналів від водоймища-охолоджувача ЧАЕС
2. Заява про екологічні наслідки щодо реалізації проекту «ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймища технічної води) з насосною станцією підживлення».
3. Заява про екологічні наслідки зняття з експлуатації ВО