Визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, що зберігаються на українських ядерно-енергетичних підприємствах

Проект фінансується коштом ЄС в рамках  Угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки 2014 року.

Основною метою проекту є надання рекомендацій та наступна розробка технологій переробки відібраних потоків проблемних радіоактивних відходів у форми, прийнятні для їх довгострокового зберігання та / або захоронення.

Завдання проекту:
1. Детальний аналіз потоків проблемних РАВ.
2. Характеризація обраних потоків проблемних відходів.
3. Техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки проблемних РАВ.
4. Опис технологій, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки.
5. Підтримка кінцевого користувача при розгляді розробленої документації регулюючим органом.
6. Заключний звіт та розповсюдження результатів проекту.

Стан виконання:
Наразі з Держатомрегулювання погоджено стратегію та методики проведення пробо-відбору та характеризації РРВ. Згідно з погодженою методикою виконано пробовідбір 40 точкових проб, а також проведено первинну характеризацію методами гама-спектрометрії.