Підтримка в характеризації та звільненні радіоактивних відходів від регулюючого контролю в Україні

Проект профінансовано Європейським Союзом у рамках Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2010 — частина II.

Загальна мета Проекту:
Підвищення безпеки та економічної ефективності поводження з усіма типами радіоактивних матеріалів в Україні і, зокрема, забезпечення мінімізації радіоактивних відходів при всіх видах діяльності шляхом звільнення від регулюючого контролю.

ДСП ЧАЕС є Реципієнтом проекту в частині: U4.01/10Е — процедура та методологія звільнення матеріалів від регулюючого контролю.

Мета проекту:
Підтримка безпечного та економічно ефективного поводження з радіоактивних матеріалів шляхом мінімізації радіоактивних відходів, що утворюються, та вимагають захоронення у високотехнологічних спорудах, за допомогою звільнення матеріалів від регулюючого контролю.

Основні завдання проекту, в частині якого ДСП ЧАЕС є Реципієнтом:
1. Розробка методики (методик) звільнення. Технічна специфікація пілотної установки для звільнення матеріалів від контролю на Чорнобильській АЕС
2. Розробка пакету тендерної документації на створення на ЧАЕС установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю
3. Розробка процедур звільнення для застосування на Чорнобильській АЕС
4. Навчання персоналу і передача технології
5. Поширення результатів проекту та заключний звіт

В рамках проекту виконано:
1. Визначено будівлю для розміщення пілотної установки із звільнення матеріалів від регулюючого контролю
2. Визначений та погоджений з ДІЯРУ перелік процедур із звільнення
3. Надіслано в JSO принципове «не заперечення» ДІЯРУ на використання на ЧАЕС стаціонарної установки та обладнання для вимірювань із звільнення матеріалів від регулюючого контролю
4. Підрядником підготовлений та направлений до ЄК пакет тендерної документації для проведення тендеру та укладення контракту на поставку пілотної установки із звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС
5. Проведено тендер та підписаний Контракт № NSI/2015/365 776 «Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС»
6. Держатомрегулювання України (ДІЯРУ) за результатами державної експертизи видало позитивний висновок по документу «Методологія звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю». Методологія встановлює загальні методичні положення, на підставі яких ЧАЕС та інші підприємства, які здійснюють практичну діяльність у сфері використання ядерної енергії, зможуть розробити власні конкретні стандарти по звільненню матеріалів від регулюючого контролю
7. Розроблено та надано на розгляд ДІЯРУ проекти процедур звільнення матеріалів від регулюючого контролю для використання на ЧАЕС