Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" гарантує підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків №№ 1, 2, 3, об'єкта "Укриття" і об'єктів промислового майданчика Чорнобильської АЕС. Чорнобильська АЕС розташована на території Зони відчуження з високими рівнями радіоактивного забруднення. До складу ЧАЕС входять три енергоблоки з реакторними установками РВПК-1000 електричною потужністю 1000 МВт кожний, об'єкт "Укриття" — інженерна споруда, що локалізує зруйнований внаслідок запроектної аварії енергоблок № 4, сховище відпрацьованого ядерного палива, сховища РАВ, пуско-резервна котельня, ставок-охолоджувач та інші об’єкти і системи інфраструктури.

Енергоблок № 1 остаточно зупинений 30 листопада 1996 року.
Реакторна установка приведена у стан „остаточно зупинена”. 28 вересня 2013 року завершено роботи зі звільнення блока №1 від кондиційного відпрацьованого ядерного палива 

Енергоблок № 2 зупинено 11 жовтня 1991 року внаслідок пожежі в машинному залі.
Реакторна установка приведена у стан „остаточно зупинена”.  30 листопада 2012 року завершено роботи зі звільнення блока №2 від кондиційного відпрацьованого ядерного палива.

Енергоблок №3 зупинено 15 грудня 2000 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 і остаточне закриття Чорнобильської АЕС".
Реакторна установка приведена у стан „остаточно зупинена”. У серпні 2010 року блок повністю звільнений від відпрацьованого ядерного палива. У грудні 2012 року змінено статус енергоблока № 3 – рішенням, погодженим з Держатомрегулювання України, його визнано об’єктом по поводженню з радіоактивними відходами.

Сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). На Чорнобильській АЕС зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) здійснюється в сховищі мокрого типу (СВЯП-1) і в приреакторних басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на блоках №1-2.
СВЯП-1 призначене для прийому і проміжного зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ), що поступають з реакторних відділень енергоблоків після попередньої витримки.
За час експлуатації Чорнобильська АЕС накопичила на своєму майданчику близько 21 тисячі одиниць ядерного палива (відпрацьованих тепловиділяючих збірок). На теперішній час в п’яти відсіках басейну витримки СВЯП-1 який введено в експлуатацію в 1986р., знаходиться більш ніж 18 тисяч паливних збірок. Існуюча проектна потужність СВЯП -1 не дозволяє розмістити на довготривале зберігання всі ВТВЗ, що є на ЧАЕС.

Об'єкт "Укриття" являє собою сукупність споруд, сформовану з пошкоджених конструкцій 4-го енергоблока і побудованих після аварії нових конструкцій і систем, що служать для контролю і управління післяаварійною ситуацією. Рішенням державного регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки об'єкт "Укриття" визначено як зруйнований запроектною аварією 4-й енергоблок, на якому виконано першочергові заходи щодо зменшення наслідків аварії і забезпечення контролю за його станом. У відповідності з документом "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97/Д-2000) об'єкт "Укриття" класифікується як "місце тимчасового поверхневого зберігання (тимчасове сховище) неорганізованих РАВ".
На об'єкті "Укриття" забезпечується контроль стану паливовмісних матеріалів і радіонуклідного складу повітря, води і повітряного потоку (близько 20 000 проб у рік), контроль стану будівельних конструкцій, радіаційно-технологічний контроль. З метою контролю ядерної і радіаційної безпеки «Укриття» використовуються показники інформаційно-вимірювальної системи «Фініш», система контролю ПВМ «Сигнал». У роботі знаходиться експериментальна система «Пілот».
Забезпечується регламентне обслуговування об'єкта "Укриття" – пилопригнітання в «розвал» реактора (12 разів на рік) і в приміщеннях «Укриття», нанесення пилопригнічувальної суміші, дезактивація приміщень, устаткування, закріпленої території, технічне обслуговування та ремонт устаткування.
Уся поточна і перетворювальна діяльність на об'єкті «Укриття» спрямована на захист персоналу, населення і навколишнього середовища від впливу радіоактивних матеріалів, що знаходяться в об'єкті і на його проммайданчику.

Зупинена Чорнобильська АЕС лишається ядерним об’єктом. Щодо безпеки вона продовжує перебувати в тому самому правовому і регламентному полі, що і діючі атомні електростанції.
Головна мета державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” полягає в гарантуванні ядерної і радіаційної безпеки на всіх етапах зняття з експлуатації енергоблоків і перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему.

Рішення про зняття енергоблоків з експлуатації і остаточне закриття Чорнобильської АЕС прийнято до вичерпання проектного ресурсу енергоблоків, що не має аналогів у вітчизняній практиці атомної енергетики. Нормативна база України і галузеві стандарти в сфері зняття з експлуатації ядерних установок потребують подальшого вдосконалення і розвитку з метою більш повної регламентації вимог до етапів життєвого циклу АЕС і видів діяльності, що здійснюються експлуатуючою організацією на цих етапах.

У зв'язку з відсутністю не лише національного, але і світового досвіду в ліквідації наслідків аварії 1986 року, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є найбільш складним завданням. Особливістю об'єкта "Укриття" є наявність в його приміщеннях паливовмісних матеріалів (ПВМ), що утворилися внаслідок аварії 1986 року і обумовлюють довготривалу небезпеку для існуючого і майбутніх поколінь. У зв'язку з відсутністю не лише національного, й світового досвіду в ліквідації наслідків подібних аварій, перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему є найскладнішим завданням.

Виведення з експлуатації ЧАЕС вимагає паралельного проведення робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків, включаючи будівництво необхідних об'єктів із поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) і РАВ, впровадження нових технологій і обладнання, здійснення заходів щодо стабілізації об'єкта "Укриття", розробки необхідної нормативно-технічної, проектної і експлуатаційної документації тощо.

Адміністрація підприємства виступила з заявою про політику в галузі безпеки. Забезпечення безпеки на всіх етапах життєвого циклу атомної станції, сказано у ньому, є пріоритетною метою діяльності і стоїть вище за виробничі та економічні цілі.

Безпека на майданчику Чорнобильської АЕС є вищим пріоритетом. Незважаючи на те, що блоки ЧАЕС зупинені і не виробляють електроенергію, вони продовжують залишатися ядерно тарадіаційно небезпечними об'єктами. Для збереження досягнутого рівня безпеки на ЧАЕС виконується комплекс заходів з підтримання енергоблоків у безпечному стані:
- підтримуються в працездатному стані і апробуються відповідно до вимог нормативно-
технічної документації системи, важливі для безпеки, та системи технологічного контролю;
- експлуатація систем і устаткування проводиться суворо відповідно до вимог регламентів і заводських інструкцій;
- у будівлях і спорудах підтримується необхідний температурно-вологісний режим;
- проводиться технічне обслуговування і планові ремонти обладнання з періодичністю,
встановленою нормативно-технічною документацією;
- на території підприємства встановлений і підтримується протипожежний режим;
- встановлений відповідний санітарно-пропускний режим, як система бар'єрів на шляхах
можливого виносу радіонуклідів за межі підприємства і Зони відчуження;
- проводиться радіаційний контроль об'єктів та виробничих процесів, у тому числі:
- радіаційний технологічний контроль;
- радіаційний дозиметричний контроль;
- радіаційний контроль стану захисних бар'єрів;
- контроль за нерозповсюдженням радіоактивних речовин;
- радіаційний контроль стану навколишнього середовища;
- встановлені і суворо дотримуються контрольні рівні радіаційного благополуччя;
- постійно проводиться робота з підтримки і підвищення кваліфікації персоналу.

Виконання заходів щодо забезпечення безпеки суворо контролюється як керівництвом підприємства, так і незалежними наглядовими органами. За останні кілька років на майданчику Чорнобильської АЕС не зафіксовано будь-яких аварій або аварійних ситуацій, також не було випадків несанкціонованого підвищеного опромінення персоналу та виносу радіоактивних речовин за межі, передбачені проектом.

При використанні матеріалів посилання на chnpp.gov.ua є обов'язковим