Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Объект "Укрытие"У рамках проекту TACIS "Чорнобильський блок 4. Короткострокові і довгострокові заходи — Заходи 2 + 4" в 1996 році було розроблено "Рекомендований курс дій", в якому запропоновано розробити потенційні короткострокові і довгострокові заходи і комплекс першочергових заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. "Рекомендований курс дій" визначає основну концепцію, в тому числі серію кроків на шляху перетворення об'єкта "Укриття" на безпечну систему. На виконання рекомендованого курсу дій Україною розроблено "Стратегію перетворення об'єкта "Укриття". Відповідно до цього документу, ухваленого рішенням Міжвідомчої комісії з комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС від 12 березня 2001 року, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему досягається шляхом реалізації трьох основних етапів:
Етап 1: стабілізація стану існуючого об'єкту, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій та систем, що забезпечують стабілізацію та контроль показників безпеки "Укриття".
Етап 2: створення додаткових захисних бар’єрів, у першу чергу нового безпечного конфайнмента, що забезпечують необхідні умови для технічної діяльності на етапі 3 та безпеку персоналу, населення та довкілля, підготовчі інженерно-технічні роботи, спрямовані на розроблення технологій вилучення з ОУ паливовмісних матеріалів (ПВМ) на етапі 3, створення інфраструктури для поводження з РАВ об'єкта "Укриття".
Етап 3: вилучення з ОУ паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих РАВ, їх кондиціонування з подальшим їх зберіганням і захороненням у сховищах РАВ відповідно до діючих стандартів, зняття з експлуатації об’єкта „Укриття”.

Основна частина робіт етапів 1 і 2 передбачена в розгорнутому проекті "План здійснення заходів на об'єкті "Укриття" (ПЗУ), що був розроблений в результаті взаємодії Комісії Європейського Співтовариства, України, США і груп міжнародних експертів у 1997 році. Під час розробки проекту ПЗУ враховувалися два головних завдання: розробка детального плану робіт і попередня оцінка вартості, достатньої для виконання запланованих робіт.

На першому етапі (1998-1999 рр., 2004-2008 рр.) виконано комплекс заходів щодо підвищення довговічності, надійності і ефективності існуючих або додатково створених структур і систем (будівельних, контролюючих, пилоподавляючих, аварійних), необхідних для збереження або підвищення існуючого рівня безпеки об'єкта.

Роботи, що виконуються на етапі підготовки до перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (2008-2015 рр.) – це будівництво нового безпечного конфайнмента, створення дистанційно-керованих механізмів, розробка і апробація технологій вилучення паливовмісних матеріалів, створення інфраструктури для поводження з вилученими РАВ.

На третьому етапі, згідно зі „Стратегією…”, планується вилучення ПВМ з ОУ, переведення їх у контрольований стан шляхом забезпечення підконтрольного зберігання всередині захисних бар'єрів та/або захоронення у геологічних сховищах РАВ. При цьому всі ПВМ повинні бути розділені за рівнем активності, компактовані та переведені перед зберіганням у безпечний стан (як високоактивні і ядерно-небезпечні РАВ). Облік ПВМ має здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства.

Завершення перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечний стан після повного усунення ядерної небезпеки (видалення пошкодженого ядерного палива) буде здійснено у процесі зняття об'єкта з експлуатації згідно з проектом, що повинен бути розроблений на підставі екологічних вимог, досвіду реалізації попередніх етапів, додаткового вивчення стану ОУ і можливих варіантів здійснення технічних рішень. На етапі зняття об’єкта „Укриття” з експлуатації мають бути усунені довгострокові ризики, тобто віддалені радіологічні наслідки аварії, пов’язані з невилученими радіоактивними матеріалами. Вибір напрямків переведення ОУ в екологічно безпечний стан будуть визначені проектом зняття об’єкта з експлуатації відповідно до наявних технічних та фінансових ресурсів.

При використанні матеріалів посилання на chnpp.gov.ua є обов'язковим