Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми «Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ».

Загальною метою Проекту є підвищення рівня безпеки та рентабельності поводження з усіма видами радіоактивних відходів Україні та вжиття усіх можливих заходів для скорочення кількості відходів і виконання довгострокових завдань щодо остаточного безпечного захоронення. 

Основний матеріал: Поводження з радіоактивними матеріалами

Завдання Проекту:
1. Відбір відповідних технологій/обладнання для переробки відходів
2. Постачання, проектування, виготовлення, забезпечення необхідною документацією, сертифікація, монтаж та ліцензування і введення в експлуатацію обладнання з метою створення об’єкта для звільнення матеріалів від регулятивного контролю твердих радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС з можливостю налаштування для подальшої очистки усіх типів матеріалів у відповідності із затвердженою методологією і процедурами 
3. Забезпечення радіаційного контролю та радіаційного моніторингу об’єктів для запобігання їх забруднення 
4. Отримання радіаційної характеристики при транспортуванні контейнерів/великих об’єктів для зон вимірювання всередині об’єкта 
5. Реєстрація результатів вимірювань, отриманих для матеріалів очистки/друкування
6. Здійснення моніторингу радіаційної ситуації всередині об’єкта для захисту персоналу від радіоактивного забруднення та відео контроль процесу вимірювання

Стан виконання.
Чорнобильською АЕС розроблено та розглянуто проектну документацію стадії «Проект». Розроблено Технічні специфікації на виробництво обладнання установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю, проведено їх обговорення та погодження. Підрядник продовжує розробку проектної документації.