Вдосконалення національної системи підготовки в галузі поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації і реабілітації забруднених територій

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки 2012 року — частина ІІ

Загальною метою проекту є підвищення безпеки робіт зі зняття з експлуатації, поводження з РАВ та з джерелами іонізуючого випромінювання і реабілітації забруднених радіонуклідами територій за допомогою вдосконалення системи підготовки персоналу на всіх рівнях.

Завдання Проекту:
Задача 1: Підготовка проекту і початкова фаза
Задача 2: Визначення потреб у навчанні в Україні
Задача 3: Аналіз кращої світової практики та досвіду підготовки персоналу у сфері поводження з РАВ та ДІВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій
Задача 4: Розробка програм навчання, курсів, модулів та навчальних матеріалів
Задача 5: Навчання інструкторів та проведення пілотних курсів підготовки персоналу
Задача 6: Поширення результатів проекту та заключний звіт

Стан виконання.
Завершено виконання робіт задачі 1: сформовані всі органи управління проектом, проведені необхідні зустрічі і наради, розроблені плани та інші документи, щодо управління проектом.

Розглянуто та погоджено технічний звіт по задачі 2, що містить опис заходів, виконаних у рамках задачі, опис потреб кінцевих користувачів в навчанні і підвищенні кваліфікації персоналу в рамках загальних вимог і загальних потенційних курсів, цілей навчання, рівня кваліфікації чи сертифікації для роботи в області поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації і реабілітації забруднених територій.

Завершено виконання робіт у рамках задачі 3. Підготовлено та погоджено кінцевими користувачами звіт і направлено на погодження до Європейської Комісії.

Розпочато виконання робіт у рамках Задачі 4.