Додаткові роботи у рамках проекту ПКПТРВ у місті Чорнобиль. Постачання вентиляційної системи для будівлі 84

Проект профінансовано Європейським Союзом у рамках Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2007.

Мета проекту:
Забезпечення функціонування інфраструктури з поводження з твердими радіоактивними відходами, необхідної для зняття ЧАЕС з експлуатації. Монтаж та введення в експлуатацію системи припливної вентиляції приміщення 138 з метою забезпечення функціонування тимчасового сховища високоактивних відходів та низько- і середньоактивних довгоіснуючих відходів у будівлі сховища твердих відходів згідно з функціональними характеристиками, передбаченими проектом ПКПТРВ.

Виконані роботи за проектом:
1. Передпроектне обстеження майданчика під монтаж обладнання 
2. Проектні розробки та розробка робочої проектної документації 
3. Поставка і монтаж обладнання 
4. Розробка програми випробувань системи припливної вентиляції 
5. Проведено комплексні випробування систем вентиляції
6. Навчання персоналу Замовника навичкам експлуатації, технічного обслуговування та ремонту виробів